Maria ja Matthias K. Thuni Külvikalender 2023 on ilmunud

Saadaval kaubandusvõrgus, tellitav ka kirjastus PreMark veebilehelt >>

Klvikalender_2023_kaanepilt_1.jpg

Klvikalender_2022.JPG

 

Külvikalender koosneb kolmest osast.

Esimese osa juhatab sisse tagasivaade eelmisele kalendriaastale. Sellele järgnevad tavaliselt ülevaated, katseandmed, praktilised nõuanded jmt. Tihti on käsitletud põhjalikumalt üht kindlat teemat, nagu tagasivaade juubeliaasta puhul 2012. aasta väljaandes.

Teine osa on iga-aastane kalendaarium. Kalendri tabelis on ära toodud suur hulk astronoomilisi andmeid nagu Kuu ja Päikese liikumine tähtkujudes, Kuu kaugeim (Ap) ja lähim (Pg) asend Maa suhtes, Kuu faasid, Kuu tõusmine-laskumine (istutusajad), planeetide kattumised, sõlmed ja trigoonid. Omaette veerg näitab tähtkuju elementi ja vastavale taimeorganile soodsaid ajavahemikke. Kriipsjoon märgib kõikideks töödeks sobimatuid perioode kestusega mõnest tunnist mõne päevani. Viimase veeru tähelühendid osutavad võimalikele häirivatele ilmastikunähtustele. Tabelis on ka praktiline veerg märkmete ja ülestähenduste jaoks. Kommentaar tabeli all annab vihjeid ilmaprognoosideks.

Kolmas, selgituste osa seletab täpsemalt lahti kalendris kasutatavad astronoomilised terminid, erinevuse tähemärkide ja tähtkujude vahel jms. Samuti kirjeldatakse, kuidas arvestada erinevate kosmiliste seoste ja rütmidega aiatöödel või taimede eest hoolitsemisel, ning millised hoolduspäevad tulevad kasuks mingi taimeosa arengule.

 

 uus_kalender.jpg

 

Külvikalender eesti keeles

Maria ja Matthias K. Thuni Külvikalender on eesti keeles ilmunud trükituna alates 1989. aastast. Kuid ka juba enne seda tõlgiti ja levitati Külvikalendrit huviliste ringis. Maria ja Matthias K. Thuni Külvikalendri väljaandmisõigus eesti keeles on Eesti Biodünaamika Ühingul ja kirjastusel PreMark, koostööpartneriteks kalendri levitamisel ja propageerimisel on olnud pikka aega Maaleht, Võru Teataja ja ajakiri Kodu ja Aed.

Aja jooksul on kalendri välimus ja kujundus muutunud, kuid sisuline ülesehitus on jäänud põhiliselt samaks.

 

eelmised_kalendrid.jpg

 

Eesti keeles on 2003. aastal ilmunud Maalehe Raamatu ja kirjastuse PreMark koostöös                                      Matthias K. Thuni raamat „Mahemesindus”.

Mahemesindus.jpg 

Kirjastus Sinisukk on eesti keeles avaldanud 2009. ja 2010. aastal kaks aiandushuvilistele mõeldud raamatut „Aastaring aias” ja „Aiandusnippe”, mille on koostanud kirjastus Franckh-Kosmos Maria Thuni trükiste põhjal.

 

Raadiosaateid M. Thuni Külvikalendrist saab kuulata:

http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1476981

http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1487951

  

Külvikalendri veebilehe eesmärk on lisaks kalendri tutvustamisele avaldada varasemates Külvikalendrites ilmunud materjale, väljavõtteid Maria Thuni raamatutest, samuti muid seonduvaid tekste teistelt autoritelt. 


Kõik sellel veebilehel avaldatud materjalid on kaitstud autoriõigusega. Mitte ühtegi väljaande osa ei ole lubatud reprodutseerida ega paljundada elektroonilisel, mehaanilisel ega mõnel muul viisil ilma autoriõiguse valdaja kirjaliku loata.
© Aussaattage-Verlag Thun & Schmidt-Rüdt GbR
© Kirjastus PreMark