Mesilaste hooldamine kosmiliste rütmide järgi

Alates 1952. aastast läbiviidud taimkatsed ja ilmavaatlused juhtisid meie tähelepanu mitmesugustele kosmilistele rütmidele. Tekkis küsimus, kas mesilased alluvad samadele või sarnastele rütmidele kui taimed ja ilmastik, või hoopis teistele kosmilistele mõjutustele. Vastuse saamiseks paigutasime mesilased kaheks aastaks oma maja rõdule, et päev läbi takistamatult nende tegevust jälgida.

Juba õige pea selgus, et mesilaste käitumine päevade viisi on erinev. Oli päevi, mil mesilased tulid tarru suurte õietolmukorvikestega, ent küüneproov näitas, et meepõis on tühi. Oli päevi, mil mesilased kogusid hoolega mett, kuid vaatamata soojale ilmale ei toonud õietolmu. Mõnel päeval aga lendasid nad vähe ringi ega toonud kaasa kumbagi. Vahepeal seiskus mee ja õietolmu korje koguni kaheks või enamaks nädalaks. Sekka tuli aga päevi, mil muidu rahulikud mesilased nagu välgud läbi õhu sähvisid ja häda sellele, kes teele ette jäi.

 pilt_24.jpg

Pärast kaheaastast vaatlustulemuste ülesmärkimist tekkis pilt, mis näitas seost kosmilistele mõjudele. Nii näiteks langesid pikemad hea õietolmukorje ajad kokku Veenuse liikumisega Veevalaja, tähtkujus. Need on vaid üksikud näited. Kui mesinik oskab sel põhjal ette arvestada esimese kevadise õietolmukorje aega, valmistab ta ergutussööda nii, et esimene haue oleks just nii kaugele arenenud, et õietolmust on kasu.

Ent tihti oli väljaspool ülalnimetatud suuri rütme päevi, mis tõid kaasa hea õietolmu- või meesaagi. Siin võis leida seose Kuu sideerilise rütmiga. Kuu liikumisel sodiaagi mõnes piirkonnas kandsid mesilased tarru nektarit, siis jälle õietolmu ja vahepeal ei kumbagi.

Vaatluste ja katsetega tegime kindlaks järgmist. Kui Kuu liikus Jäära, Lõvi ja Küti tähtkujus, tõid mesilased rohkem nektarit. Kuu liikumine Kaksikute, Kaalude ja Veevalaja tähtkujus soodustas õietolmu kogumist. Kalade, Vähi ja Skorpioni tähtkujus liikuv Kuu pani mesilased nektarit meeks töötlema. Kuu liikumine Sõnni, Neitsi ja Kaljukitse tähtkujus ergutas mesilasi kärgi ehitama.

Mesilane elab maailmas just nagu kosmilise kella järgi. Ka taimed ja ilmastik alluvad nendele seadustele, seetõttu valitseb taimede ja mesilaste vahel suurepärane harmoonia (vt tabelit).

Tabel1.jpg 

Kokkuvõtteks võib öelda, et mesilaste läbivaatamisega mingi kindla kosmilise konstellatsiooni ajal saab mesilaste elu mõjutada ja juhtida, kosmiliste mõjude oskuslik ärakasutamine aitab peresid ka tugevdada.

Valguse-õiepäevad

Valguse-õiepäevad, mil Kuu on Kaksikute, Kaalude ja Veevalaja tähtkujus, toetavad kõiki töid, mis on suunatud pere ülesehitamisele, perede paljunemisele ja haudme edendamisele. Samal ajal koguvad mesilased usinalt õietolmu. Pered jäävad läbivaatamisel rahulikuks. Meesaak on üle keskmise.

Vee-lehepäevad

Vee-lehepäevadel, kui Kuu on Kalade, Vähi ja Skorpioni tähtkujus, võib märgata, et mesilased ei soovi segamist ja reageerivad sellele suurema nõelamisega. Nad on väga närvilised, kui kärg tarust välja võtta. Meesaak on keskmisest väiksem.

Soojuse-viljapäevad

Soojuse-viljapäevadel, kui Kuu on Jäära, Lõvi või Küti tähtkujus, läbivaadatud pered kalduvad rohkem nektarit koguma. Niisuguse veidi ühekülgse mõju tõttu koguvad nad aasta esimesel poolel suure saagi, kuid jätavad haudme pisut hooletusse. Seetõttu pole aasta teisel poolel enam tippsaaki loota. Haudme “hooletusse jätmist” on põhjendatud sellega, et need pered toovad tarru vähem õietolmu, kui näiteks õiepäeva-pered, ning haudme jaoks on seega toitu vähem. Pere kontrollimisse suhtuvad mesilased neil päevil väga rahulikult.

Maa-juurepäevad

Maa-juurepäevadel, kui Kuu on Sõnni, Neitsi või Kaljukitse tähtkujus, läbiviidud hooldustööd toetavad mesilaste ehitustungi. Eriti ilmekalt tuleb see esile siis, kui soojuse-viljapäevadel moodustatud kunstsülemid maa-juurepäeval “sisse pakitakse” ja neil ehitada lastakse. Maa-juurepäeva impulsi mõjul moodustavad pered kergemini ühtse organismi. Meesaak on alla keskmise. Läbivaatamisel pole pered nii rahulikud nagu valguse- või soojusepäevadel.

136_1.jpg

Et nende nelja impulssi soodsat mõju täielikult ära kasutada, peaks lähtuma järgnevast.

Perede kevadine läbivaatus tehakse valguse-õiepäevadel. Kui algab meekorje, minnakse üle soojuse-viljapäevadele, sest need toetavad nektari kogumist. Kui korjesse tekib paus, tehakse läbivaatusi valguse-õiepäevadel, et ergutada taas haudmetegevust. Järgmise nektarikorje ajal minnakse tagasi soojuse-viljapäevadele.

Maa-juurepäevi kasutatakse vaid siis, kui on vajadus suurendada mesilaste ehitustungi. Kui on suurem vajadus ülesehitatud kärgede järele, antakse maa-juurepäeval perele kunstkärg või ehitusraam. Peres tärkab soov ehitada. Järgmised õiepäevad lastakse mööduda ning selle perega töötatakse alles ülejärgmistel õiepäevadel. Nii elab pere heas rütmis ja nende ehitustungi saab täielikult ära kasutada.

Vee-lehepäevadel peaksid mesinikud tegema ettevalmistustöid ja jätma mesilased hoopis rahule.

Peale Kuu mõjutavad mesilaste elu veel liikuvad tähed ehk planeedid, millel on tähtkujudega ja klassikaliste elementidega kindel seos.

Tabel2.jpg 

Võib märgata, et kui Jupiter, Veenus või Uraan on valguse-tähtkujudes, suureneb õietolmu kogumine ja seega kasvab pere hästi. Nende vaatluste põhjal võib ennustada õietolmu- ja nektarikorje algust, see lihtsustab tunduvalt kõiki ettevalmistustöid kogu mesilasaasta jooksul.

Emakasvatusega tegelevad mesinikud teavad, kui erinevad võivad olla tulemused. Kord saab ühest “kasvulavast” 35 ema, teinekord samast arvust vakladest ainult 10. Et selgitada, kas ka emade kasvatamine sõltub planeedikonstellatsioonidest, tegime aastate jooksul palju katseid. Selgus, et määrav on vageldamise aeg. Katsed näitasid, et kõige paremini sobib selleks aeg, kui Veenus ja Kuu on valguse-tähtkujudes.

Ka mett tuleks võtta ja töödelda teatud konstellatsiooni ajal. Kõige paremini sobivad soojuse- ja valgusepäevad. Sel ajal võetud mesi suhkrustub ilusasti ja on parima maitsega. Otsustav on kärgede tarust võtmise päev.

Küsimusele, kuidas võtavad mesilased kosmilisi mõjutusi vastu, ei saa praegu veel lõplikult vastata. Teame vaid, et taru tuleb avada, kui tahetakse mesilasi teatud konstellatsiooniga mõjutada. Kuna taru avamisega murtakse läbi taruvaigu kaitsekihist ja perele langeb valgus, mis teda häirib, siis oletame, et selle kaudu jõuavadki kosmilised mõjud pereni.

pilt_26.jpg 

Mesilase tähtkuju taevakaardil.

Taimekasvatusest on teada, et kosmilised jõud saavad mõjuda vaid siis, kui pinnast liigutatakse. Pinnase liigutamine tekitab pinnaseorganismis kaose, uue korra loomisel suudab pinnas mõjutusi vastu võtta. Samasugune olukord tekib taru avamisel ka mesilasperes.

Mesiniku jaoks sobivad tööpäevad võib leida meie poolt väljaantavast Külvikalendrist.

 

Matthias K. Thun  „Mahemesindus” 2003

Tagasi avalehele >>


Kõik sellel veebilehel avaldatud materjalid on kaitstud autoriõigusega. Mitte ühtegi väljaande osa ei ole lubatud reprodutseerida ega paljundada elektroonilisel, mehaanilisel ega mõnel muul viisil ilma autoriõiguse valdaja kirjaliku loata.
© Aussaattage-Verlag Thun & Thun OHG
© Eesti Biodünaamika Ühing
© Kirjastus PreMark