Kuu kaugenemine ja lähenemine

Elliptilisel trajektooril liikuv Kuu kord läheneb Maale, kord kaugeneb Maast. Trajektoori kaugeima punkti (apogee) ja lähima punkti (perigee) vahe on ligi 40 000 km. Kuu elliptiline rada muudab seejuures ruumis oma asendit. Apogee ja perigee punkt liigub sodiaagivööl vastupäeva (vt joonist).

Apogee-perigee.jpg 

 

Kuu kaugenemine-lähenemine mõjutab nii taimi kui ilma. Kuu kaugenemisel on märgata taimede, eriti nende lehtede jõudsamat arengut, kuid juurvili kipub puituma. Kuu kaugeima asendi ajal külvatud taimed kiirustavad kasvus ja moodustavad kergesti õievarsi, mis kannavad vaid väikseid seemneid. Ilmad on selgemad ja päikesepaistelisemad. 

 Tagasi avalehele >>


Kõik sellel veebilehel avaldatud materjalid on kaitstud autoriõigusega. Mitte ühtegi väljaande osa ei ole lubatud reprodutseerida ega paljundada elektroonilisel, mehaanilisel ega mõnel muul viisil ilma autoriõiguse valdaja kirjaliku loata.
© Aussaattage-Verlag Thun & Thun OHG
© Eesti Biodünaamika Ühing
© Kirjastus PreMark