Maria Thun ja Prantsusmaa

Prantsusmaa on olnud meie jaoks alati eriline maa, sest huvi konstellatsioonikatsete ja nende tulemuste vastu tekkis seal väga varakult. See lähtus eelkõige kahest inimesest, Jeanette Zimmermannist ja Harald Kabischist, kes tutvustasid meie tööd kogu prantsuse keeleruumis. Harald Kabisch oli biodünaamilise põllumajanduse nõustaja Baieris ja Vogeesides, seal töötas ta koos Jeanette Zimmermanniga, kes tollal oli tegev ka Weleda firmas ning nõustas biodünaamilisi aednikke.

Harald Kabisch oli meie peretuttav, kes tundis sügavat huvi Maria Thuni katsete vastu. Ta oli katsetulemustes sedavõrd veendunud, et veenis Maria Thuni neid oma aiandusajakirjas avaldama. Katsetulemuste rakendamine praktikas osutus väga edukaks, mis andis Maria Thunile julgust hakata avaldama oma kogemusi trükitud kujul kalendrina. See oli rohkem kui 52 aastat tagasi. Jeanette Zimmermanni initsiatiivil hakati külvikalendrit peatselt välja andma ka prantsuse keeles.

Suure huvi tõttu laienes Maria Thuni loengutegevus Vogeesidest üle terve Prantsusmaa. Alguses oli tema loengute sisu suunatud eelkõige aednikele ja põllupidajatele. Ent kaugemal, Kesk- ja Lõuna-Prantsusmaal peetud ettekannete publikust moodustasid põhilise osa viinamarjakasvatajad ja veinitootjad, kel olid omad spetsiifilised küsimused. Nendega tegelemiseks hakkas ta koos Prantsuse sõpradega korraldama kokkusaamisi viinamarjakasvatajatele. Nende kaudu levisid konstellatsiooniuuringute tulemused koos biodünaamilise põllumajandusviisiga Prantsuse viinamarjakasvatajate ja veinitootjate seas erakordelt laialt. See aitas kaasa mitte üksnes viinamarjakasvatuse tervendamisele, vaid võimaldas saavutada maitsenüansi, mis oli omane vanade aegade veinidele.

Millal maitseb vein kõige paremini?

Inglise kirjastus Floris Books annab välja biodünaamilist kalendrit veinisõpradele. Et vein maitseb eri päevadel erinevalt, on jõudnud ka veinikaupmeeste teadvusse. Supermarketid nagu Tesco ja Marks & Spencer teevad veinitutvustusi vaid neil päevil, mis selle kalendri järgi on parimad. Ja neil päevil müüvad need supermarketid kolmandiku Suurbritannias tarbitavast veinikogusest. Need päevad on õie- ja viljapäevad. Kas niisugust „teooriat” usutakse või mitte – sellel pole tähtsust, oluline on ise proovida ja erinevust märgata.

 

Pilt_66.jpg


Tagasi avalehele >>


Kõik sellel veebilehel avaldatud materjalid on kaitstud autoriõigusega. Mitte ühtegi väljaande osa ei ole lubatud reprodutseerida ega paljundada elektroonilisel, mehaanilisel ega mõnel muul viisil ilma autoriõiguse valdaja kirjaliku loata.
© Aussaattage-Verlag Thun & Thun OHG
© Eesti Biodünaamika Ühing
© Kirjastus PreMark